Adresaci programu promocji branży Budowa i Wykańczanie Budowli

Adresaci programu promocji branży Budowa i Wykańczanie Budowli

Adresaci programu promocji branży budowy i wykańczania budowli:

Program skierowany jest do przedsiębiorców promujących markę produktową, którzy prowadzą działalność gospodarczą w ramach przynajmniej jednej z poniższych kategorii działalności (PKD 2007)

 • 16.2 Produkcja wyrobów z drewna, korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania – z wyłączeniem 16.24.Z;
 • 17.11.Z. Produkcja masy włóknistej;
 • 17.24.Z. Produkcja tapet;
 • 20.1 Produkcja podstawowych chemikaliów, nawozów i związków azotowych, tworzyw sztucznych i kauczuku syntetycznego w formach podstawowych –z wyłączeniem 20.11.Z i 20.15.Z.;
 • 20.30.Z. Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających;
 • 20.52.Z. Produkcja klejów;
 • 20.60.Z. Produkcja włókien chemicznych;
 • 22.19.Z. Produkcja pozostałych wyrobów z gumy;
 • 22.2. Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych;
 • 23. Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych;
 • 24. Produkcja metali –z wyłączeniem 24.43.Z., 24.46.Z.;
 • 25. Produkcja metalowych wyrobów gotowych z wyłączeniem maszyn i urządzeń –z wyłączeniem 25.40.Z., 25.71.Z.;
 • 26. Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych – z wyłączeniem 26.2., 26.4., 26.52.Z., 26.6., 26.7., 26.8.;
 • 27. Produkcja urządzeń elektrycznych;
 • 28.1. Produkcja maszyn ogólnego przeznaczenia –z wyłączeniem 28.11.Z., 28.13.Z., 28.15.Z.;
 • 28.2. Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia – z wyłączeniem 28.23.Z.;
 • 32.91.Z. Produkcja mioteł, szczotek, pędzli;
 • 36.00.Z. Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody;
 • 41. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków;
 • 42. Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej;
 • 43. Roboty budowlane specjalistyczne;
 • 71.1. Działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne.

 

Program nie jest skierowany do przedsiębiorców zajmujących się wyłącznie pośrednictwem w sprzedaży czy sprzedażą hurtową produktów lub usług innych producentów.