Adresaci programu promocji branży części samochodowych i lotniczych

Adresaci programu promocji branży części samochodowych i lotniczych

Program skierowany jest do przedsiębiorców promujących markę produktową, którzy prowadzą działalność gospodarczą w ramach przynajmniej jednej z poniższych kategorii działalności (PKD 2007):

 • 11.Z Produkcja opon i dętek z gumy, bieżnikowanie i regenerowanie opon z gumy,
 • 19.Z Produkcja pozostałych wyrobów z gumy,
 • 22.Z Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych,
 • 23.Z Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych,
 • 29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych,
 • 12.Z Kształtowanie i obróbka szkła płaskiego,
 • 19.Z Produkcja i obróbka pozostałego szkła włączając szkło techniczne,
 • 91.Z Produkcja wyrobów ściernych,
 • 34.Z Produkcja drutu,
 • 52.Z Odlewnictwo staliwa,
 • 53.Z Odlewnictwo metali lekkich,
 • 50.Z Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków,
 • 61.Z Obróbka metali i nakładanie powłok na metale,
 • 62.Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych,
 • 91.Z Produkcja pojemników metalowych,
 • 93.Z Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn,
 • 99.Z Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej 
niesklasyfikowana,
 • 51.Z Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych 
i nawigacyjnych,
 • 70.Z Produkcja instrumentów optycznych i sprzętu fotograficznego,
 • 20.Z Produkcja baterii i akumulatorów,
 • 33.Z Produkcja sprzętu instalacyjnego,
 • 40.Z Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego,
 • 90.Z Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego,
 • 12.Z Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego 
i pneumatycznego,
 • 13.Z Produkcja pozostałych pomp i sprężarek,
 • 15.Z Produkcja łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów 
napędowych,
 • 22.Z Produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków,
 • 24.Z Produkcja narzędzi ręcznych mechanicznych,
 • 25.Z Produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych,
 • 29.Z Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej 
niesklasyfikowana,
 • 99.Z Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej 
niesklasyfikowana,
 • 10.A Produkcja silników do pojazdów samochodowych (z wyłączeniem 
motocykli) oraz do ciągników rolniczych,
 • 10.E Produkcja pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem 
motocykli,
 • 20.Z Produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych; produkcja przyczep i naczep,
 • 31.Z Produkcja wyposażenia elektrycznego i elektronicznego do pojazdów 
silnikowych,
 • 32.Z Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, 
z wyłączeniem motocykli,
 • 30.Z Produkcja statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn
 • 91.Z Produkcja motocykli,
 • 99.Z Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 • 16.Z Naprawa i konserwacja statków powietrznych i statków kosmicznych,
 • 11.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek,
 • 19.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, 
z wyłączeniem motocykli
 • 20.Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem 
motocykli,
 • 31.Z Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, 
z wyłączeniem motocykli,
 • 32.Z Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, 
z wyłączeniem motocykli
 • 40.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz 
sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich,
 • 75.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych,
 • 69.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń,
 • 22.Z Transport kosmiczny,
 • 23.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy,
 • 12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,
 • 20.B Pozostałe badania i analizy techniczne,
 • 19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk 
przyrodniczych i technicznych,
 • 10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania.

Program nie jest skierowany do przedsiębiorców zajmujących się wyłącznie pośrednictwem w sprzedaży czy sprzedażą hurtową produktów lub usług innych producentów.