Adresaci programu promocji branży Części Samochodowe i Lotnicze

Adresaci programu promocji branży Części Samochodowe i Lotnicze

Program skierowany jest do przedsiębiorców promujących markę produktową, którzy prowadzą działalność gospodarczą w ramach przynajmniej jednej z poniższych kategorii działalności (PKD 2007):

 • 22.11.Z Produkcja opon i dętek z gumy, bieżnikowanie i regenerowanie opon z gumy,
 • 22.19.ZProdukcja pozostałych wyrobów z gumy,
 • 22.22.Z Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych
 • 22.23.Z Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych,
 • 22.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych,
 • 23.12.Z Kształtowanie i obróbka szkła płaskiego,
 • 23.19.Z Produkcja i obróbka pozostałego szkła włączając szkło techniczne,
 • 23.91.Z Produkcja wyrobów ściernych,
 • 24.34.Z Produkcja drutu,
 • 24.52.Z Odlewnictwo staliwa,
 • 24.53.Z Odlewnictwo metali lekkich,
 • 25.50.Z Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków,
 • 25.61.Z Obróbka metali i nakładanie powłok na metale,
 • 25.62.Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych,
 • 25.91.Z Produkcja pojemników metalowych,
 • 25.93.Z Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn,
 • 25.99.Z Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 • 26.51.Z Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych inawigacyjnych,
 • 26.70.Z Produkcja instrumentów optycznych i sprzętu fotograficznego,
 • 27.20.Z Produkcja baterii i akumulatorów,
 • 27.33.Z Produkcja sprzętu instalacyjnego,
 • 27.40.Z Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego,
 • 27.90.Z Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego,
 • 28.12.Z Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego ipneumatycznego,
 • 28.13.Z Produkcja pozostałych pomp i sprężarek,
 • 28.15.Z Produkcja łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów napędowych,
 • 28.22.Z Produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków,
 • 28.24.Z Produkcja narzędzi ręcznych mechanicznych,
 • 28.25.Z Produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych,
 • 28.29.Z Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 • 28.99.Z Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 • 29.10.AProdukcja silników do pojazdów samochodowych (z wyłączeniem motocykli) oraz do ciągników rolniczych,
 • 29.10.E Produkcja pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
 • 29.20.Z Produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych; produkcja przyczep i naczep,
 • 29.31.Z Produkcja wyposażenia elektrycznego i elektronicznego do pojazdów silnikowych,
 • 29.32.Z Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, zwyłączeniem motocykli,
 • 30.30.Z Produkcja statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn
 • 30.91.Z Produkcja motocykli,
 • 32.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 • 33.16.Z Naprawa i konserwacja statków powietrznych i statków kosmicznych,
 • 45.11.ZSprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek,
 • 45.19.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
 • 45.20.Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
 • 45.31.Z Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
 • 45.32.Z Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
 • 45.40.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich,
 • 46.75.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych,
 • 46.69.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń,
 • 51.22.Z Transport kosmiczny,
 • 52.23.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy,
 • 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,
 • 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne,
 • 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,
 • 74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania

Program nie jest skierowany do przedsiębiorców zajmujących się wyłącznie pośrednictwem w sprzedaży czy sprzedażą hurtową produktów lub usług innych producentów.