Mach Birmingham, 1-4.04.2022

Mach Birmingham, 1-4.04.2022

Termin: 1-4.2022

Więcej informacji na stronie: https://www.machexhibition.com/welcome

Obecnie prowadzony jest nabór na udział przedsiębiorstw w targach oraz towarzyszącym ich gospodarczym misjom wyjazdowym.

W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu z koordynatorem programu:
Michał Sobański,
michal.sobanski@mpromotion.com.pl ,
Tel: +48 22 818 00 23