Targi i Misja Gospodarcza do Kijowa w dniach 17-19.03.2021 – procedury bezpieczeństwa związane z wirusem Sars-Cov-2

Targi i Misja Gospodarcza do Kijowa w dniach 17-19.03.2021 – procedury bezpieczeństwa związane z wirusem Sars-Cov-2

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym związanym z pandemią wywołaną przez wirusa SARS-Cov-2, uczestnicy targów i Polskiej Misji Gospodarczej do Kijowa w dniach 17-19.03.2021 r. powinni zastosować się do aktualnych komunikatów i wytycznych Światowej Organizacji Zdrowia, Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób.

  1. W chwili obecnej Polska znajduje się na ukraińskiej “czerwonej liście” krajów o podwyższonym ryzyku COVID-19.

    Podstawą do zakończenia kwarantanny przed upływem 14 dni jest otrzymanie negatywnego wyniku testu w kierunku COVID-19 (metodą łańcuchowej reakcji polimerazy – tzw. test PCR), przeprowadzonego w ciągu 48 godzin przed przekroczeniem granicy lub po wjeździe  na terytorium Ukrainy.  Konieczne jest również posiadanie przy sobie aktualnej polisy ubezpieczeniowej pokrywającej koszty związane z leczeniem COVID-19 oraz obserwacją w placówce medycznej (kwarantanną).Ubezpieczenie musi pokrywać cały okres pobytu na Ukrainie (szczegóły → kliknij

 

  1. Powrót do Polski

    Obecnie osoby powracające z zagranicy podczas przekroczenia granicy otrzymują informację o objęciu kwarantanną oraz instruktaż dotyczący dalszego postępowania.

Z kwarantanny po przekroczeniu polskiej granicy zwolnione są osoby posiadające negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 wykonanego, przed przekroczeniem granicy, w okresie 48 godzin, licząc od momentu wyniku tego testu. Lista placówek w Kijowie, gdzie można wykonać test w kierunku COVID-19 → kliknij 

Szczegółowe informacje i wytyczne:

  • internetowy Serwis Rzeczypospolitej Polskiej (Ukraina – Ministerstwo Spraw Zagranicznych) → kliknij 

  • internetowy Serwis Rzeczypospolitej Polskiej (Informacje dla podróżujących) → kliknij