Targi Agroexpo i Misja Gospodarcza do Izmiru w dniach 23-27.06.2021 – procedury bezpieczeństwa związane z wirusem Sars-Cov-2

Targi Agroexpo i Misja Gospodarcza do Izmiru w dniach 23-27.06.2021 – procedury bezpieczeństwa związane z wirusem Sars-Cov-2

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym związanym z pandemią wywołaną przez wirusa SARS-Cov-2, uczestnicy targów i Polskiej Misji Gospodarczej do Izmiru w dniach 23-27.06.2021 r. powinni zastosować się do aktualnych komunikatów i wytycznych Światowej Organizacji Zdrowia, Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób.

Tureckie granice pozostają otwarte dla cudzoziemców.

 

Pasażerowie przybywający do Turcji drogą powietrzną, lądową lub morską, są zobowiązani do:

 

przedstawienia negatywnych wyników testów PCR wykonanych w ciągu ostatnich 72 godzin przed przybyciem do Republiki Turcji. Pasażerowie, którzy nie przedstawią negatywnych wyników testu PCR, nie zostaną wpuszczeni na pokład samolotu. Osoby, które na przejściu granicznym przy wjeździe drogą lądową do Turcji, nie przedstawią wyniku testu, zostaną poddane kwarantannie w miejscu zamieszkania na terytorium Republiki Turcji.

 

Nie wymaga się posiadania negatywnego testu od:

  1. osób, które, min. 14 dni przed przybyciem do Turcji otrzymały drugą dawkę szczepionki przeciw COVID-19 i posiadają stosowne zaświadczenie,
  2. osób, które w ciągu ostatnich 6 m-cy przed przybyciem do Turcji chorowały na COVID-19 i posiadają stosowne zaświadczenie,
  3. dzieci do 6 roku życia,
  4. dzieci w wieku 6-18 lat, jeżeli ich rodzice spełniają warunki wymienione w pkt. 1

 

do wypełnienia formularza dostępnego na stronie Ministerstwa Zdrowia Republiki Turcja https://register.health.gov.tr/  Formularz należy wypełnić najwcześniej 72 godziny przed podróżą. Wypełniony formularz należy okazać w wersji papierowej lub elektronicznej zapisanej na urządzeniach mobilnych. Podróżny, który nie wypełni formularza lub poda nieprawdziwe dane, może spotkać się z sankcjami prawnymi i administracyjnymi. Powyższy wymóg nie dotyczy podróży tranzytowych przez Turcję.

 

Powrót do Polski

Obecnie osoby powracające z Turcji podczas przekroczenia granicy otrzymują informację o objęciu kwarantanną. Z kwarantanny po przekroczeniu polskiej granicy zwolnione są osoby posiadające negatywny wynik testu diagnostycznego (antygenowego albo PCR) w kierunku SARS-CoV-2 wykonanego w ciągu 48h po powrocie do kraju.

Ważne! Osoby zaszczepione na COVID-19 są zwolnione z kwarantanny. Dotyczy to osób, którym wystawiono zaświadczenie o wykonaniu szczepienia ochronnego szczepionką, która została dopuszczona do obrotu w Unii Europejskiej.

Szczegółowe informacje i wytyczne:

  • Internetowy Serwis Rzeczypospolitej Polskiej (Turcja – Ministerstwo Spraw Zagranicznych) → Kliknij
  • Strona programu Safe Tourism realizowanego przez tureckie Ministerstwo Kultury i Turystyki → Kliknij