TARGI BIG 5 I MISJA GOSPODARCZA DO DUBAJU W DNIACH 11-14.09.2021 – PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA ZWIĄZANE Z WIRUSEM SARS-COV-2

TARGI BIG 5 I MISJA GOSPODARCZA DO DUBAJU W DNIACH 11-14.09.2021 – PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA ZWIĄZANE Z WIRUSEM SARS-COV-2

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym związanym z pandemią wywołaną przez wirusa SARS-Cov-2, uczestnicy targów i Polskiej Misji Gospodarczej do Dubaju w dniach 11-14.09.2021 r. powinni zastosować się do aktualnych komunikatów i wytycznych Światowej Organizacji Zdrowia, Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób.

Wymagania obowiązujące wszystkich pasażerów przylatujących do Dubaju

Wszyscy pasażerowie podróżujący do Dubaju z dowolnego punktu wylotu muszą mieć ze sobą zaświadczenie o ujemnym wyniku testu RT‑PCR na obecność COVID‑19 wykonanego nie wcześniej niż 72 godziny przed wylotem.

Zaświadczenie musi dotyczyć testu przeprowadzanego metodą reakcji łańcuchowej polimerazy z odwrotną transkrypcją (RT‑PCR). Zaświadczenia dotyczące innych testów, w tym testu przeciwciał, testów NHS na COVID‑19, szybkich testów PCR oraz zestawów do wykonania w domu, nie są akceptowane w Dubaju. Aby się odprawić, podróżni muszą mieć ze sobą oficjalne, wydrukowane lub cyfrowe zaświadczenie w języku angielskim lub arabskim – zaświadczenia w formie SMS‑ów nie są akceptowane. Zaświadczenia w innych językach są akceptowane, jeśli mogą być zatwierdzone w porcie wylotu. Cyfrowe certyfikaty COVID‑19 są akceptowane po przylocie na Międzynarodowe Lotnisko w Dubaju w punktach weryfikacji dokumentów.

Wyniki testu RT‑PCR na obecność COVID‑19 muszą być wydane przez upoważnioną placówkę w kraju wylotu pasażera. Wyniki, które zostały już przedstawione w celu podróży do innego miejsca docelowego, nie mogą zostać wykorzystane do ponownego wjazdu, nawet jeśli są nadal ważne.

Dodatkowy test po przylocie

Pasażerowie przylatujący do Dubaju z Polski muszą poddać się kolejnemu testowi PCR na obecność COVID‑19 po przylocie do Międzynarodowego Portu Lotniczego w Dubaju.

Do momentu uzyskania wyniku testu należy pozostać w hotelu lub miejscu zakwaterowania.

Jeśli zostanie uzyskany dodatni wynik testu, konieczne będzie poddanie się kwarantannie oraz postępowanie zgodnie z wytycznymi dubajskiej instytucji ds. zdrowia publicznego.

Należy także pobrać aplikację COVID19 – DXB Smart App iOSAndroid

Powrót do Polski

Podróżni podlegają 10-dniowej kwarantannie wjazdowej chyba, że spełnią jeden z poniższych warunków:

  • są zaszczepieni pełnym cyklem szczepienia, a od podania ostatniej dawki szczepienia upłynęło 14 dni (liczone od dnia następującego po dniu podania ostatniej dawki), Szczepienie jest poświadczone unijnym cyfrowym zaświadczeniem COVID lub innym dokumentem w języku polskim lub angielskim poświadczającym zaszczepienie szczepionką, która została dopuszczona do obrotu w Unii Europejskiej,
  • są dziećmi do 12 roku życia podróżującymi pod opieką dorosłych, którzy są zaszczepieni przeciw COVID-19,
  • przebyli zakażenie wirusem SARS-CoV-2 (tzw. ozdrowieńcy), nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem przekroczenia granicy RP. Ozdrowieńcy muszą okazać dokument potwierdzający przebycie choroby, wystawiony w języku polskim albo w języku angielskim, w tym unijne cyfrowe zaświadczenie COVID,
  • podlegają zwolnieniom wymienionym w § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Podróżni, którym w Polsce została nałożona kwarantanna, będą mogli najwcześniej w 8 dniu – licząc od dnia następującego po dniu przekroczenia granicy – wykonać test, którego negatywny wynik zwolni ich z kwarantanny. Przy obliczaniu 7-dniowego terminu kwarantanny, którego upływ uprawnia do wykonania w ósmej dobie testu diagnostycznego – nie uwzględnia się dnia, w którym nastąpiło przekroczenie granicy RP.

Przykład: Jeśli przekroczyłeś granicę Polski 1 lipca, to 9 lipca możesz wykonać test, który zwalnia cię z kwarantanny.

  • Rodzaj testu: RT-PCR lub antygenowy wykonany przez laboratorium.

Szczegółowe informacje i wytyczne:

  • Internetowy Serwis Rzeczypospolitej Polskiej (Zjednoczone Emiraty Arabskie – Ministerstwo Spraw Zagranicznych) → Kliknij
  • Strona emirates.com → Kliknij