Procedury bezpieczeństwa związane z wirusem Sars-Cov-2

Procedury bezpieczeństwa związane z wirusem Sars-Cov-2

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym związanym z pandemią wywołaną przez wirusa SARS-Cov-2, uczestnicy targów i Polskiej Misji Gospodarczej do Szanghaju w dniach 24-27.11.2021 r. powinni zastosować się do aktualnych komunikatów i wytycznych Światowej Organizacji Zdrowia, Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób.

1.       Wylot do Chin

Granice lądowe i morskie Chińskiej Republiki Ludowej pozostają zamknięte. Występują utrudnienia w podróżowaniu do i z ChRL, ponieważ liczba międzynarodowych połączeń lotniczych została ograniczona. Jeśli planujesz podróż do lub z Chin, skontaktuj się z przewoźnikiem, aby uzyskać szczegóły dotyczące lotu.

Obywatele RP przy podróży z Polski do Chin mogą korzystać wyłącznie z bezpośrednich połączeń lotniczych – brak możliwości podróży do Chin z przesiadką w państwie trzecim. Przed wyjazdem należy uzyskać:

  • negatywny wynik badania COVID-19 wykonanego metodą molekularną (RT-PCR),
  • negatywny wynik testu IgM z krwi żylnej na obecność przeciwciał SARS-CoV-2.

 

Podróżni muszą wykonać badania nie wcześniej niż 48 godzin przed planowanym wylotem w jednym z laboratoriów wyznaczonych przez Ambasadę ChRL w Polsce. Na podstawie ich wyników należy wnioskować o zaświadczenie o stanie zdrowia. Na pokład samolotu zostaną wpuszczone wyłącznie osoby z ważnym zielonym kodem zdrowia, uzyskanym od Ambasady ChRL w Warszawie.

 

Przed podróżą należy skontaktować się z instytucją organizującą pobyt, hotelem lub właścicielem mieszkania, w celu potwierdzenia możliwości przyjazdu oraz w sprawie szczegółowych warunków kwarantanny i dalszego pobytu.

 

Podróżni po przekroczeniu granicy:

  • poddawani są kontroli medycznej, w tym kolejnym badaniom na obecność COVID-19 (testy PCR z nosa i gardła) oraz na przeciwciała IgM i niekiedy również IgG (z krwi żylnej). W niektórych miastach obowiązkowe są również testy na obecność koronawirusa w postaci wymazów z odbytu.
  • są zobowiązani do odbycia 14-dniowej lub 21-dniowej kwarantanny na własny koszt w wyznaczonym przez władze miejscu, a następnie podróżni mogą zostać skierowani na 7- lub 14-dniową kwarantannę w warunkach domowych. Łączna długość kwarantanny zależy od regulacji obowiązujących w regionie, do którego nastąpił przylot do Chin.

 

Podróżni, u których stwierdzono po przylocie do Chin obecność wirusa COVID-19 (także w postaci bezobjawowej) podlegają płatnej hospitalizacji, a następnie 14 lub 21-dniowej płatnej kwarantannie w wyznaczonym przez władze miejscu (w całości na własny koszt, który może wynieść nawet kilkadziesiąt tysięcy CNY). Zakończenie izolacji jest możliwe w przypadku uzyskania ostatecznie negatywnych wyników testów PCR oraz IgM (a niekiedy także w postaci wymazów z odbytu) wykonanych w odstępach kilkudniowych oraz na podstawie negatywnych wyników wymazów środowiskowych na obecność COVID-19. Łączny czas izolacji szpitalno-kwarantannowej w takim przypadku może wynosić nawet 2-3 miesiące.

 

Osoby, które w przeszłości przebyły COVID-19, powinny liczyć się z możliwością skierowania na szpitalną obserwację medyczną na koszt własny niezależnie od wyników testów oraz odbytego szczepienia.

 

Brak ułatwień w podróży dla osób zaszczepionych. Osoby, które już zaszczepiły się przeciw COVID-19, przed wylotem powinny zapoznać się z wytycznymi Ambasady ChRL w Warszawie dotyczącymi zasad wjazdu dla osób zaszczepionych dostępnymi na stronie Ambasady ChRL.

1.       Powrót do Polski

Podróżni podlegają 10-dniowej kwarantannie wjazdowej, chyba że spełnią jeden z poniższych warunków:

  • są zaszczepieni pełnym cyklem szczepienia, a od podania ostatniej dawki szczepienia upłynęło 14 dni (liczone od dnia następującego po dniu podania ostatniej dawki), Szczepienie jest poświadczone unijnym cyfrowym zaświadczeniem COVID lub innym dokumentem w języku polskim lub angielskim poświadczającym zaszczepienie szczepionką, która została dopuszczona do obrotu w Unii Europejskiej,
  • są dziećmi do 12 roku życia podróżującymi pod opieką dorosłych, którzy są zaszczepieni przeciw COVID-19,
  • przebyli zakażenie wirusem SARS-CoV-2 (tzw. ozdrowieńcy), nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem przekroczenia granicy RP. Ozdrowieńcy muszą okazać dokument potwierdzający przebycie choroby, wystawiony w języku polskim albo w języku angielskim, w tym unijne cyfrowe zaświadczenie COVID,
  • podlegają zwolnieniom wymienionym w § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Podróżni, którym w Polsce została nałożona kwarantanna, będą mogli najwcześniej w 8 dniu – licząc od dnia następującego po dniu przekroczenia granicy – wykonać test, którego negatywny wynik zwolni ich z kwarantanny. Przy obliczaniu 7-dniowego terminu kwarantanny, którego upływ uprawnia do wykonania w ósmej dobie testu diagnostycznego – nie uwzględnia się dnia, w którym nastąpiło przekroczenie granicy RP. 


Szczegółowe informacje i wytyczne:

 

Internetowy Serwis Rzeczypospolitej Polskiej (Chiny – Ministerstwo Spraw Zagranicznych) https://www.gov.pl/web/dyplomacja/chiny

Ambasada ChRL w Polsce http://www.chinaembassy.org.pl/pol/