Relacja z misji przyjazdowej do Polski przy okazji targów AGRO SHOW 2021 w Bednarach

Relacja z misji przyjazdowej do Polski przy okazji targów AGRO SHOW 2021 w Bednarach

W dniach 22- 26 września 2021 r. odbyła się misja przyjazdowa zagranicznych kontrahentów z branży Maszyn i Urządzeń do Polski. Jej celem było stworzenie warunków do bezpośredniego kontaktu kontrahentów zagranicznych z polskimi przedsiębiorcami, które doprowadzą do nawiązania współpracy gospodarczej oraz międzynarodowej promocji polskiej branży.

W skład uczestników misji wchodzili przedsiębiorcy z najbardziej perspektywicznych rynków poza unijnych w tym: USA, Turcji, Ukrainy, RPA, Brazylii. Taki skład gości przyczynić ma się do wzrostu eksportu polskich produktów na często nowe bardziej odległe rynki zagraniczne i jego większego zdywersyfikowania. Dodatkowo uczestniczący w misji zagraniczni dziennikarze z mediów branżowych opiszą swoje spostrzeżenia z wizyty w swoich mediach.

Plan misji obejmował spotkania z polskimi producentami włącznie z wizytacją w zakładach produkcyjnych firm: Metal-Fach, SaMASZ i KFMR Krukowiak. Ponadto zorganizowane zostało spotkanie z reprezentantami Polskiej Izby Gospodarczej Maszyn i Urządzeń Rolniczych którzy przedstawiali kompleksowy obraz polskiej branży oraz warunków jej funkcjonowania. Odbyło się również spotkanie z Panem Janem Stanisławem Kapem, Wiceprezesem Suwalskiej SSE, który dodatkowo  zaprezentował możliwości inwestycyjne i prowadzenia biznesu w Polsce.

Ważnym komponentem misji była wizyta na wystawie AGRO SHOW 2021 w Bednarach. Była to wyjątkowa szansa do szerokiego zaprezentowania w jednym miejscu najnowocześniejszych maszyn i urządzeń rolniczych, które prezentowali polscy producenci oraz nawiązania relacji biznesowych.

AGRO SHOW w Bednarach to największa plenerowa wystawa rolnicza w Europie z ponad 20-letnią tradycją. Każdego roku prezentuje się na nich ok. 800 firm z czego blisko 120 to firmy z zagranicy. Każdego roku wystawę odwiedzą blisko 140 tys. rolników. 4 dniowa impreza jest okazją do zapoznania się z kompletną ofertą środków produkcji i usług dla rolnictwa.

Obok spotkań czysto branżowych, misja przyjazdowa była także okazją do promocji polskiej kultury, historii oraz walorów turystycznych Polski, poprzez m.in. zwiedzanie najciekawszych miejsc odwiedzanych miast.