Relacja z misji przyjazdowej na targi BUDMA

Relacja z misji przyjazdowej na targi BUDMA

W dniach 31 stycznia – 04 lutego 2022 r. odbyła się misja przyjazdowa zagranicznych kontrahentów z branży Budowa i Wykańczanie Budowli do Polski. Jej celem było stworzenie warunków do bezpośredniego kontaktu kontrahentów zagranicznych z polskimi przedsiębiorcami, które doprowadzą do nawiązania współpracy gospodarczej oraz międzynarodowej promocji polskiej branży.

W skład uczestników misji wchodzili przedsiębiorcy z najbardziej perspektywicznych rynków poza unijnych w tym: Albanii, Białorusi, Iranu, Izraela, Turcji, Ukrainy. Mamy nadzieję, żę misja przyczyni się do wzrostu eksportu polskich produktów budowlanych do wielu nowych dla branży krajów. Dodatkowo, dzięki uczestnictwu w misji zagranicznego dziennikarza, powstaną artykuły opisujące polską branżę w zagranicznych mediach branżowych.

Plan misji obejmował spotkania z polskimi producentami włącznie z wizytacją w zakładach produkcyjnych firm: Blachy Pruszyński w Sokołowie, KOSBUD w Dziękowiźnie oraz MIROX w Pobiedziskach. Zorganizowane zostało spotkanie z reprezentantami Polskiego Klastra Budowlanego, którzy przedstawili kompleksowy obraz polskiej branży, warunków jej funkcjonowania oraz przedstawili przedsiębiorstwa zrzeszone w klastrze. Uczestnicy misji odwiedzili także park technologiczny YouNickTechnology Park.

Ważnym komponentem misji była wizyta na Międzynarodowych Targach Budownictwa i Architektury BUDMA 2022 w Poznaniu. Była to wyjątkowa szansa do szerokiego zaprezentowania w jednym miejscu polskich producentów z branży budowlanej wraz z ich produktami. Skutkowało to nawiązaniem owocnych relacji biznesowych uczestników misji z polskimi firmami.

Targi BUDMA to jedne z największych wydarzeń dotyczących technologii i materiałów budowlanych w Polsce. Prezentowana była na nichoferta blisko 1000 firm z Polski i zagranicy.

Obok spotkań czysto branżowych, misja przyjazdowa była także okazją do promocji polskiej kultury, historii oraz walorów turystycznych Polski, poprzez m.in. zwiedzanie najciekawszych miejsc odwiedzanych miast.