Targi i Misja Gospodarcza do Mediolanu w dniach 01-04.04.2022 – procedury bezpieczeństwa związane z wirusem Sars-Cov-2

Targi i Misja Gospodarcza do Mediolanu w dniach 01-04.04.2022 – procedury bezpieczeństwa związane z wirusem Sars-Cov-2

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym związanym z pandemią wywołaną przez wirusa SARS-Cov-2, uczestnicy targów i Polskiej Misji Gospodarczej do Mediolanu w dniach 01-04.04.2022 r. powinni zastosować się do aktualnych komunikatów i wytycznych Światowej Organizacji Zdrowia, Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób.

Aktualnie obowiązujące procedury zakładają, że:

 Osoby przyjeżdżające do Włoch mają obowiązek:

1) zarejestrowania swojego przyjazdu na platformie EU Digital Passenger Locator Form (w przypadku problemów technicznych należy wypełnić oświadczenie autodichiarazioneORAZ 

2) przedstawienia certyfikatu unijnego (tzw. green pass, paszport covidowy) – jednego z trzech – zaświadczającego o:

  • zaszczepieniu pełnym cyklem lub dawką przypominającą LUB
  • przebytej chorobie COVID-19  LUB
  • negatywnym wyniku testu wymazowego: molekularnego (PCR), wykonanego w ciągu 72 godzin przed przekroczeniem granicy Włoch lub antygenowego, wykonanego w ciągu 48 godzin przed przekroczeniem granicy Włoch. 

 UWAGA!  We Włoszech ważność certyfikatów unijnych (tzw. green pass) wydanych po ukończeniu podstawowego cyklu szczepień wynosi 6 miesięcy od szczepienia. 

 

Szczegółowe informacje i wytyczne:

https://www.gov.pl/web/wlochy/informacje-dla-podrozujacych-do-wloch