Zaproszenie do udziału w targach i w Misji Gospodarczej do Stambułu w dniach 2- 5.06.2022 r.

Zaproszenie do udziału w targach i w Misji Gospodarczej do Stambułu w dniach 2- 5.06.2022 r.

W imieniu Ministerstwa Rozwoju i Technologii mamy przyjemność zaprosić polskich przedsiębiorców do udziału w targach i wyjazdowej misji gospodarczej do Stambułu, w dniach 2-5.06.2022 r. Rekrutacja ma charakter otwarty i kierowana jest do przedsiębiorców z sektora MŚP (mikro, małych i średnich przedsiębiorstw) posiadających siedzibę lub zarejestrowany oddział na terenie Polski. Do udziału w Misji Gospodarczej zapraszamy przedsiębiorstwa działające w branży Części Samochodowe i Lotnicze, które chcą rozwinąć swoją działalność eksportową oraz promocyjną na rynku tureckim. Cele Misji: 

● Zdobycie wiedzy o rynku tureckim oraz edukacja w zakresie działalności eksportowej, 

● Rozpoznanie konkurencji oraz pozyskanie kontaktów biznesowych, 

● Stworzenie warunków do bezpośredniego kontaktu kontrahentów zagranicznych z polskimi przedsiębiorcami, które doprowadzą do nawiązania współpracy gospodarczej. 

Program Misji obejmuje m.in.: 

● Udział w targach Automechanika Istanbul na Stoisku Narodowym, 

● Briefing prasowy na Stoisku Narodowym, 

● Spotkania z ekspertami z branży, 

● Sesję zdjęciową polskich przedsiębiorców na wydarzeniu, 

Na Stoisku Narodowym dla uczestników wyjazdu zapewniamy szereg możliwości. Są to: 

● Wygospodarowana przestrzeń Stoiska do organizacji spotkań biznesowych, 

● Prezentacja materiałów promocyjnych firmy (broszur, katalogów, ulotek), 

● Prezentacja filmu promocyjnego firmy na telewizorach wystawionych na Stoisku Narodowym, 

● Umieszczenie logotypu oraz opisu firmy w katalogu informacyjnym Stoiska Narodowego, 

● Umieszczenie logotypu oraz opisu firmy w interaktywnym infokiosku znajdującym się na Stoisku Narodowym, 

● Umieszczenie logotypu oraz opisu firmy na stronie branżowych programów promocji https://programybranzowe.pl/samochody-samoloty/ 

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem misji oraz aplikowania za pomocą formularza zgłoszeniowego. 

Wypełniony oraz podpisany formularz należy odesłać na adres info@mpromotion.com.pl 

Branżowy Program Promocji Części Samochodowe i Lotnicze 

Michał Sobański 

Tel: 22 818 00 23 

michal.sobanski@mpromotion.com.pl

Regulamin Misji Gospodarczej

Załącznik 1 – Kalendarz Wydarzeń BPP Części Samochodowe i Lotnicze

Załącznik 2 – Program Misji Gospodarczej

Załącznik 3 – Formularz zgłoszeniowy

Załącznik 4 – Oświadczenie uczestnika