Zaproszenie do udziału w targach i w Misji Gospodarczej do Berlina w dniach 23- 25.06.2022 r.

Zaproszenie do udziału w targach i w Misji Gospodarczej do Berlina w dniach 23- 25.06.2022 r.

W imieniu Ministerstwa Rozwoju i Technologii mamy przyjemność zaprosić polskich przedsiębiorców do udziału w targach i wyjazdowej misji gospodarczej do Berlina, w dniach 23-25.06.2022 r.

Rekrutacja ma charakter otwarty i kierowana jest do przedsiębiorców z sektora MŚP (mikro, małych i średnich przedsiębiorstw) posiadających siedzibę lub zarejestrowany oddział na terenie Polski.

Do udziału w Misji Gospodarczej zapraszamy przedsiębiorstwa działające w branży Części Samochodowe i Lotnicze, które chcą rozwinąć swoją działalność eksportową oraz promocyjną na rynku niemieckim.

Cele Misji:
● Zdobycie wiedzy o rynku niemieckim oraz edukacja w zakresie działalności eksportowej,
● Rozpoznanie konkurencji oraz pozyskanie kontaktów biznesowych,
● Stworzenie warunków do bezpośredniego kontaktu kontrahentów zagranicznych z polskimi przedsiębiorcami, które doprowadzą do nawiązania współpracy gospodarczej.

Program Misji obejmuje m.in.:
● Udział w targach ILA Berlin na Stoisku Narodowym,
● Briefing prasowy na Stoisku Narodowym,
● Spotkania z ekspertami z branży,
● Sesję zdjęciową polskich przedsiębiorców na wydarzeniu,

Na Stoisku Narodowym dla uczestników wyjazdu zapewniamy szereg możliwości. Są to:
● Wygospodarowana przestrzeń Stoiska do organizacji spotkań biznesowych,
● Prezentacja materiałów promocyjnych firmy (broszur, katalogów, ulotek),
● Prezentacja filmu promocyjnego firmy na telewizorach wystawionych na Stoisku
Narodowym,
● Umieszczenie logotypu oraz opisu firmy w katalogu informacyjnym Stoiska Narodowego,
● Umieszczenie logotypu oraz opisu firmy w interaktywnym infokiosku znajdującym się na Stoisku Narodowym,
● Umieszczenie logotypu oraz opisu firmy na stronie branżowych programów promocji
https://programybranzowe.pl/samochody-samoloty/

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem misji oraz aplikowania za pomocą formularza zgłoszeniowego.

Wypełniony oraz podpisany formularz należy odesłać na adres
info@mpromotion.com.pl

Branżowy Program Promocji Części Samochodowe i Lotnicze
Michał Sobański
Tel: 22 818 00 23
michal.sobanski@mpromotion.com.pl

Regulamin Misji Gospodarczej

Załącznik 1 – Kalendarz Wydarzeń BPP Części Samochodowe i Lotnicze

Załącznik 3 – Formularz zgłoszeniowy

Załącznik 4 – Oświadczenie uczestnika