Polityka prywatności

 1. Korzystanie ze strony ProgramyBranzowe.pl, w szczególności wysłanie zapytania przez formularz kontaktowy, wysłanie zgłoszenia rekrutacyjnego na Misje Gospodarcze przez pocztę email może wymagać podania danych osobowych takich jak imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu.
 2. Administratorem danych osobowych, zebranych podczas rekrutacji jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej, adres: ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa, e-mail: IOD@mfipr.gov.pl
 3. Niepodanie wymaganych danych podczas wypełniania formularzy kontaktowych i rekrutacyjnych uniemożliwi kontakt z ProgramyBranzowe.pl i/lub udział w rekrutacji w Misjach Gospodarczych prowadzonych przez ProgramyBranżowe.pl
 4. Przekazane dane będą wykorzystywane wyłącznie do celu, w jakim zostały przekazane, czyli do odpowiedzi na wysłane zapytanie i/lub realizację zgłoszenia udziału w Misji Gospodarczej.
 5. Administrator zbiera dane z należytą starannością, na czas wykonania czynności wskazanych w punkcie 4.
 6. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych danych osobowych zostały wdrożone procedury wewnętrzne określone przez przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Ustawy o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018 r., których celem jest uniemożliwienie udostępnienia tych danych osobom nieupoważnionym.
 7. Zebrane dane osobowe mogą zostać udostępnione instytucjom upoważnionym z mocy prawa, które są uprawnione do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów (np. organom ścigania).
 8. Zebrane dane osobowe mogą, w związku z realizacją czynności wymienionych w punkcie 4. zostać powierzone przez Administratora danych osobowych podmiotom trzecim, które są Procesorami tych danych osobowych tylko jeśli Administrator zawarł z tymi podmiotami umowy powierzenia danych osobowych.
 9. Każdy Procesor ma prawo przetwarzać powierzone dane osobowe tylko w imieniu Administratora i w celu wyraźnie określonym w wskazanych wyżej umowach powierzenia. Procesorami danych osobowych są współpracujące z Administratorem firmy hostingowe, a w przypadku rekrutacji na Misje Gospodarcze: firmy organizujące przejazd/przelot i zakwaterowanie w miejscu danej Misji, firmy świadczące usługi związane z realizacją Programu Misji oraz operatorzy innych usług, niezbędnych do wykonywania czynności wskazanych w punkcie 4.
 10. Każda osoba fizyczna, która przekazała dane poprzez stronę ProgramyBranzowe.pl ma prawo dostępu do tych danych, a także do ich modyfikacji, usunięcia i zażądania zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie. Każda osoba, która przekazała swoje dane ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 1. Dane w formie elektronicznej będą przechowywane na zabezpieczonych hasłami serwerach, nośnikach oraz w systemach informatycznych dzierżawionych przez Administratora od Procesorów danych osobowych – firm hostingowych w oparciu o odrębne umowy.
 2. Dane w formie papierowej będą przechowywane w zamkniętych na klucz szafach, w pomieszczeniach chronionych systemem alarmowym, do których dostęp będą miały jedynie osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych.
 3. Dane będą przechowywane od momentu ich przekazania i wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych do czasu zakończenia realizacji czynności wymienionych w punkcie 4, maksymalnie do czasu zakończenia prowadzenia działalności gospodarczej przez Administratora lub dłużej, jeśli wymagają tego odrębne przepisy. W przypadku danych przetwarzanych na potrzeby realizacji uczestnictwa w Misji Gospodarczej – do momentu zakończenia realizacji i rozliczenia programu promocji danej branży oraz zakończenia okresu trwałości dla projektu i okresu archiwizacyjnego, w zależności od tego, która z tych dat nastąpi później.
 1. Dane użytkowników strony ProgramyBranzowe.pl mogą podlegać profilowaniu w celach marketingowych, w tym do wyświetlania najlepiej dopasowanych treści do oczekiwań użytkownika, przy wykorzystaniu zewnętrznych mechanizmów analitycznych opierających swoje działanie o zbierane pliki cookies, takich jak Google Analytics, Google Ads, mechanizm Piksel Facebooka i inne. Na stronie ProgramyBranzowe.pl wykorzystywane są tylko te mechanizmy, których właściciele posiadają certyfikaty, procedury lub inne formy potwierdzenia przetwarzania danych zgodnie z obowiązującymi na terenie UE przepisami o ochronie danych osobowych.
 2. Jeżeli użytkownik nie wyraża zgody na profilowanie, powinien opuścić stronę ProgramyBranzowe.pl oraz usunąć pliki cookies z przeglądarki. Użytkownik może usunąć pliki cookie Google na swoim koncie w sekcji Ustawienia reklam: https://myaccount.google.com/privacy#ads i ograniczyć emisję reklam, a także usunąć swoje dane z bazy Analytics, korzystając z wtyczki: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
 3. Strona ProgramyBranzowe.pl zbiera automatycznie tylko informacje zawarte w plikach cookies, czyli niewielkich plikach z informacjami zapisywanymi na urządzeniu użytkownika.
 4. Informacje zapisane w plikach cookies to anonimowe dane statystyczne dotyczące ruchu użytkownika w serwisie, nie pozwalają one na identyfikację użytkownika.
 5. Przeglądarka internetowa automatycznie usuwa pliki cookies, dla których upłynął termin ważności. Można też samodzielnie usunąć pliki cookies z przeglądarki w dowolnym momencie.
 6. Pliki cookies trwałe pozostają na urządzeniu przez dłuższy okres czasu (np. rok), a pliki sesyjne usuwane są po zamknięciu przeglądarki internetowej.
 7. Użytkownik może w opcjach przeglądarki zablokować przyjmowanie plików cookies ze strony ProgramyBranzowe.pl, co może jednak doprowadzić do nieprawidłowego funkcjonowania strony.