Realizowane programy

Części Samochodowe i Lotnicze

Program skierowany jest do przedsiębiorców promujących markę produktową z sektoru Części Samochodowe i Lotnicze. Sprawdź szczegóły Branżowego Program Promocji i skorzystaj z możliwości wyjazdu na targi

Budowa i Wykańczanie Budowli

Branżowy Program Promocji adresowany jest do przedsiębiorców prowadzących własna działalność gospodarcza w sektorze Budowa i Wykańczanie Budowli. W ramach realizacji programu Ministerstwo Rozwoju zorganizuje stoiska informacyjno-promocyjne na 6 wydarzeniach targowych w 5 krajach

Moda Polska

Realizacja programu promocji branży Moda Polska oparta jest na poddziałaniu 3.3.2: ,,Promocja gospodarki w oparciu o polskie marki produktowe – Marka Polskiej Gospodarki – Brand’’, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Celem jest promocja polskiej gospodarki w oparciu o polskie marki produktowe

Maszyny i Urządzenia

Działania skierowane są na promocję branży Maszyny i Urządzenia jako całości sektora. W ramach realizacji programu zorganizowane zostaną Narodowe Stoiska Wystawiennicze podczas 6 wydarzeń targowo – konferencyjnych w 5 krajach

O Branżowych Programach Promocji

shutterstock_705696856(1)

Celem Programów Branżowych jest promocja polskiej gospodarki w oparciu o polskie marki produktowe. Działania realizowane w ramach niniejszego zadania skierowane są na promocję poszczególnych branż jako całości sektora.

 

Termin realizacji Programu: 1 stycznia 2020 – 31 grudnia 2022.

 

Do działań ogólnych promujących branże należy między innymi:

– organizacja narodowych stoisk informacyjno-promocyjnych służących wsparciu polskich przedsiębiorców,

– organizacja misji wyjazdowych polskich przedsiębiorców,

– organizacja misji przyjazdowych,

– inne działania dodatkowe.

Kontakt

Przedsiębiorstwa, które są zainteresowane udziałem w branżowym programie promocji 2020-2022
zapraszamy do kontaktu z koordynatorami projektu:

Program Promocji branży Moda Polska

Klaudia Mazan

Tel: 22 818 00 23

klaudia.mazan@mpromotion.com.pl

 

Program Promocji branży Maszyny i Urządzenia

Michał Sobański

Tel: 22 818 00 23

michal.sobanski@mpromotion.com.pl

Program Promocji branży Budowa i Wykańczanie Budowli

Bartosz Staniszewski

Tel: 22 818 00 23

bartosz.staniszewski@mpromotion.com.pl

 

Program Promocji branży Części Samochodowe i Lotnicze

Michał Sobański

Tel: 22 818 00 23

michal.sobanski@mpromotion.com.pl