Zaproszenie do udziału w targach International Astronautical Congress, w dniach 18-22.09.2022 w Paryżu

Zaproszenie do udziału w targach International Astronautical Congress, w dniach 18-22.09.2022 w Paryżu

W imieniu Ministerstwa Rozwoju i Technologii mamy przyjemność zaprosić polskich przedsiębiorców do udziału w targach i wyjazdowej MISJI GOSPODARCZEJ do Paryża, w dniach 18-22.09.2022.

Rekrutacja ma charakter otwarty i kierowana jest do przedsiębiorców z sektora MŚP (mikro, małych i średnich przedsiębiorstw) posiadających siedzibę lub zarejestrowany oddział na terenie Polski.

Do udziału w Misji Gospodarczej zapraszamy przedsiębiorstwa działające w branży części samochodowe i lotnicze, które chcą rozwinąć swoją działalność eksportową oraz promocyjną na rynku francuskim.

Cele Misji:

• zdobycie wiedzy o rynku francuskim oraz edukacja w zakresie działalności eksportowej,

• rozpoznanie konkurencji oraz pozyskanie kontaktów biznesowych,

• stworzenie warunków do bezpośredniego kontaktu kontrahentów zagranicznych z polskimi przedsiębiorcami, które doprowadzą do nawiązania współpracy gospodarczej.

Program Misji obejmuje m.in.:

• udział w targach International Astronautical Congress 2022 na stoisku informacyjno-promocyjnym,

• briefing prasowy na stoisku informacyjno-promocyjnym,

• spotkania z ekspertem branżowym,

• sesję zdjęciową polskich przedsiębiorców na wydarzeniu.

Na stoisku informacyjno-promocyjnym dla uczestników MISJI zapewniamy szereg możliwości. Są to:

• wygospodarowana przestrzeń stoiska do organizacji spotkań biznesowych,

• prezentacja materiałów promocyjnych firmy (broszur, katalogów, ulotek),

• prezentacja filmu promocyjnego firmy na telewizorach wystawionych na stoisku informacyjno-promocyjnym,

• umieszczenie logotypu oraz opisu firmy w katalogu informacyjnym stoiska informacyjno-promocyjnego,

• umieszczenie logotypu oraz opisu firmy w interaktywnym infokiosku znajdującym się na stoisku informacyjno-promocyjnym,

• umieszczenie logotypu oraz opisu firmy na stronie branżowych programów promocji https://programybranzowe.pl/

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem Misji oraz aplikowania za pomocą formularza zgłoszeniowego. Wypełniony oraz podpisany formularz należy odesłać na adres: info@mpromotion.com.pl

Branżowy Program Promocji Części Samochodowe i Lotnicze

Michał Sobański

Tel: 22 818 00 23

michal.sobanski@mpromotion.com.pl

Regulamin Misji Gospodarczej

Załącznik 1 – Kalendarz Wydarzeń BPP Części Samochodowe i Lotnicze

Załącznik 2 – Program misji gospodarczej

Załącznik 3 – Formularz zgłoszeniowy

Załącznik 4 – Oświadczenie uczestnika