Program promocji branży
BudowA i WykańczaniE Budowli

Program promocji branży Budowa i Wykańczanie Budowli został przygotowany przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

Działania realizowane w ramach programu mają na celu promocję branży Budowa i Wykańczanie Budowli  za granicą i obejmują przede wszystkim organizację stoisk informacyjno-promocyjnych na wybranych branżowych targach i konferencjach.  W ramach programu zorganizowane zostaną stoiska w Rosji, ZEA, Ukrainie, Belgii i Francji. Organizacja stoisk narodowych na jednych z największych międzynarodowych wydarzeń targowych danej branży przyczyni do zwiększenia rozpoznawalności polskich produktów na świecie. Na stoiskach wydzielona zostanie strefa do organizacji spotkań B2B, która zwiększy możliwość nawiązania nowych kontaktów z potencjalnymi kontrahentami.

Każda firma biorąca udział w programie ma możliwość przekazania organizatorom filmu promocyjnego, który będzie wyświetlany na sprzęcie multimedialnym podczas trwania targów. Przewidziany jest także szereg innych dodatkowych działań kreatywnych promujących polskie firmy podczas wydarzeń. Polscy przedsiębiorcy mogą wziąć udział w wydarzeniach jako wystawcy z własnym stoiskiem lub jako zwiedzający korzystając ze stoiska narodowego.

W trakcie każdego z powyższych wydarzeń planowana jest organizacja misji wyjazdowej.

Program promocji branży Budowa i Wykańczanie Budowli  jest realizowany w ramach poddziałania 3.3.2 „Promocja gospodarki w oparciu o polskie marki produktowe – Marka Polskiej Gospodarki – Brand”, PO IR.

W przypadku pytań oraz chęci uczestnictwa w programie zapraszamy do kontaktu z operatorem Branżowego Programu Promocji Branży Budowa i Wykańczanie Budowli – M Promotion International Sp. z o.o. KONTAKTB

Uczestnicy programu

Firmy uczestniczące w programie

Adresaci Programu promocji branży
Maszyny i Urządzenia

Program skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność gospodarczą w ramach przynajmniej jednej z wybranych kategorii działalności (PKD 2007). 

Program nie jest skierowany do przedsiębiorców zajmujących się wyłącznie pośrednictwem w sprzedaży czy sprzedażą hurtową produktów lub usług innych producentów.

 

Sprawdź pkd:

 • 16.2 Produkcja wyrobów z drewna, korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania – z wyłączeniem 16.24.Z;
 • 17.11.Z. Produkcja masy włóknistej;
 • 17.24.Z. Produkcja tapet;
 • 20.1 Produkcja podstawowych chemikaliów, nawozów i związków azotowych, tworzyw sztucznych i kauczuku syntetycznego w formach podstawowych –z wyłączeniem 20.11.Z i 20.15.Z.;
 • 20.30.Z. Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających;
 • 20.52.Z. Produkcja klejów;
 • 20.60.Z. Produkcja włókien chemicznych;
 • 22.19.Z. Produkcja pozostałych wyrobów z gumy;
 • 22.2. Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych;
 • 23. Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych;
 • 24. Produkcja metali –z wyłączeniem 24.43.Z., 24.46.Z.;
 • 25. Produkcja metalowych wyrobów gotowych z wyłączeniem maszyn i urządzeń –z wyłączeniem 25.40.Z., 25.71.Z.;
 • 26. Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych – z wyłączeniem 26.2., 26.4., 26.52.Z., 26.6., 26.7., 26.8.;
 • 27. Produkcja urządzeń elektrycznych;
 • 28.1. Produkcja maszyn ogólnego przeznaczenia –z wyłączeniem 28.11.Z., 28.13.Z., 28.15.Z.;
 • 28.2. Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia – z wyłączeniem 28.23.Z.;
 • 32.91.Z. Produkcja mioteł, szczotek, pędzli;
 • 36.00.Z. Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody;
 • 41. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków;
 • 42. Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej;
 • 43. Roboty budowlane specjalistyczne;
 • 71.1. Działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne.

Jak wziąć udział w Programie?

Przejdź przez 3 proste kroki, aby wziąć udział w programie!

Nadchodzące wydarzenia

Nadchodzące imprezy

Kalendarz wydarzeń

Termin realizacji programu: 1 stycznia 2020 r. – 31 grudnia 2022 r.

W ramach realizacji programu do 31.12.2022 roku zorganizowane zostaną Narodowe Stoiska Wystawiennicze podczas 7 wydarzeń targowo-konferencyjnych w 6 krajach. Przedsiębiorstwa zainteresowane udziałem w wyjazdowych misjach gospodarczych, połączonych z udziałem w międzynarodowych targach (w roli zwiedzającego lub wystawcy), zapraszamy do zapoznania się z kalendarzem wydarzeń.

Wydarzenie Lokalizacja Data Informacje

2021 rok

InterBuild EXPO 2021, Kijów

Ukraina

17 – 19 marca 2021

Mosbuild / WorldBuild, Moskwa

*w związku z brakiem możliwości uczestnictwa w roku 2021 w targach Mosbuild w Moskwie, ze względu na przepisy wizowe Federacji Rosyjskiej, trwa procedura wyboru imprezy alternatywnej.

Rosja

30 marca – 2 kwietnia 2021

The Big 5, Dubaj

ZEA

12-15 września 2021

2022 rok

BATIBOUW

Belgia

19-27 luty 2022

MosBuild / WorldBuild, Moskwa

Rosja

29 marca -1 kwietnia 2022 r.

Batimat 2022, Paryż

Francja

3-6 październik 2022

Kontakt

Obecnie prowadzony jest nabór na udział przedsiębiorstw w targach oraz towarzyszącym ich gospodarczym misjom wyjazdowym.

Przedsiębiorstwa, które są zainteresowane udziałem w Branżowym programie promocji 2020-2022 zapraszamy do kontaktu z koordynatorem projektu:

Bartosz Staniszewski

Program promocji branży
Budowa i Wykończenie budowli

Napisz do mnie