Program promocji branży
Części Samochodowe i Lotnicze

Program promocji branży Części Samochodowe i Lotnicze został przygotowany przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

Branża Części Samochodowe i Lotnicze  to sektor o dużym potencjale eksportowym i wizerunkowym do budowania silnej i rozpoznawalnej Marki Polskiej Gospodarki.

Działania realizowane w ramach programu mają na celu promocję branży Części Samochodowe i Lotnicze za granicą i obejmują przede wszystkim organizację stoisk informacyjno-promocyjnych na wybranych branżowych targach i konferencjach. Stoiska zorganizowane zostaną w Niemczech, USA, Ukrainie, Francji, Chinach, Wielkiej Brytanii i Rosji. Organizacja stoisk narodowych na  największych międzynarodowych wydarzeniach targowych danej branży przyczyni się do zwiększenia rozpoznawalności polskich produktów na świecie. Na stoiskach wydzielona zostanie strefa spotkań B2B, która zwiększy możliwość nawiązania nowych kontaktów z potencjalnymi kontrahentami.

Każda firma biorąca udział w programie ma możliwość przekazania organizatorom filmu promocyjnego, który będzie wyświetlany na sprzęcie multimedialnym podczas trwania targów. Przewidziany jest także szereg innych dodatkowych działań kreatywnych promujących polskie firmy podczas wydarzeń. Polscy przedsiębiorcy mogą wziąć udział w wydarzeniach jako wystawcy z własnym stoiskiem lub jako zwiedzający korzystając ze stoiska narodowego.

W trakcie każdego z powyższych wydarzeń planowana jest organizacja misji wyjazdowej.

Program promocji branży Części Samochodowe i Lotnicze  jest realizowany w ramach poddziałania 3.3.2 „Promocja gospodarki w oparciu o polskie marki produktowe – Marka Polskiej Gospodarki – Brand”, PO IR.

W przypadku pytań oraz chęci uczestnictwa w programie zapraszamy do kontaktu z operatorem Programu promocji branży Części Samochodowe i Lotnicze –  M Promotion International Sp. z o.o.  KONTAKT

 

Jak wziąć udział w Programie?

Przejdź przez 3 proste kroki, aby wziąć udział w programie!

Adresaci Programu promocji branży
Części Samochodowe i Lotnicze

Program skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność gospodarczą w ramach przynajmniej jednej z wybranych kategorii działalności (PKD 2007). Więcej informacji znajdziesz tutaj.

Sprawdź pkd:

 • 22.11.Z Produkcja opon i dętek z gumy, bieżnikowanie i regenerowanie opon z gumy,
 • 22.19.ZProdukcja pozostałych wyrobów z gumy,
 • 22.22.Z Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych
 • 22.23.Z Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych,
 • 22.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych,
 • 23.12.Z Kształtowanie i obróbka szkła płaskiego,
 • 23.19.Z Produkcja i obróbka pozostałego szkła włączając szkło techniczne,
 • 23.91.Z Produkcja wyrobów ściernych,
 • 24.34.Z Produkcja drutu,
 • 24.52.Z Odlewnictwo staliwa,
 • 24.53.Z Odlewnictwo metali lekkich,
 • 25.50.Z Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków,
 • 25.61.Z Obróbka metali i nakładanie powłok na metale,
 • 25.62.Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych,
 • 25.91.Z Produkcja pojemników metalowych,
 • 25.93.Z Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn,
 • 25.99.Z Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 • 26.51.Z Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych inawigacyjnych,
 • 26.70.Z Produkcja instrumentów optycznych i sprzętu fotograficznego,
 • 27.20.Z Produkcja baterii i akumulatorów,
 • 27.33.Z Produkcja sprzętu instalacyjnego,
 • 27.40.Z Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego,
 • 27.90.Z Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego,
 • 28.12.Z Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego ipneumatycznego,
 • 28.13.Z Produkcja pozostałych pomp i sprężarek,
 • 28.15.Z Produkcja łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów napędowych,
 • 28.22.Z Produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków,
 • 28.24.Z Produkcja narzędzi ręcznych mechanicznych,
 • 28.25.Z Produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych,
 • 28.29.Z Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 • 28.99.Z Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 • 29.10.AProdukcja silników do pojazdów samochodowych (z wyłączeniem motocykli) oraz do ciągników rolniczych,
 • 29.10.E Produkcja pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
 • 29.20.Z Produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych; produkcja przyczep i naczep,
 • 29.31.Z Produkcja wyposażenia elektrycznego i elektronicznego do pojazdów silnikowych,
 • 29.32.Z Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, zwyłączeniem motocykli,
 • 30.30.Z Produkcja statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn
 • 30.91.Z Produkcja motocykli,
 • 32.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 • 33.16.Z Naprawa i konserwacja statków powietrznych i statków kosmicznych,
 • 45.11.ZSprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek,
 • 45.19.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
 • 45.20.Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
 • 45.31.Z Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
 • 45.32.Z Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
 • 45.40.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich,
 • 46.75.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych,
 • 46.69.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń,
 • 51.22.Z Transport kosmiczny,
 • 52.23.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy,
 • 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,
 • 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne,
 • 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,
 • 74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania

Program nie jest skierowany do przedsiębiorców zajmujących się wyłącznie pośrednictwem w sprzedaży czy sprzedażą hurtową produktów lub usług innych producentów.

Kalendarz wydarzeń

Kalendarium nachodzących wydarzeń

Wydarzenie Lokalizacja Data Informacje

2021

Aviasvit, Kijów

Ukraina

15-18 czerwca 2021

AAPEX, Las Vegas

USA

2-4 listopada 2021

2022

Automechanika, Istanbul

Turcja

2-5 czerwca 2022

ILA Berlin Show

Niemcy

22-25 czerwca 2022

MIMS Automechanika, Moskwa

Rosja

Stoisko nie będzie organizowane

Automechanika, Frankfurt

Niemcy

13-17 września 2022

International Astronautical Congress, Paryż

Francja

18-22 września 2022

Automechanika, Dubaj
ZEA
22-24 Listopada 2022

Kontakt

Obecnie prowadzony jest nabór na udział przedsiębiorstw w targach oraz towarzyszącym ich gospodarczym misjom wyjazdowym.

Przedsiębiorstwa, które są zainteresowane udziałem w Branżowym programie promocji 2020-2022 zapraszamy do kontaktu z koordynatorem projektu:

Michał Sobański

Program promocji branży
Części Samochodowe i Lotnicze

Napisz do mnie