Program promocji branży
Maszyny i Urządzenia

Program promocji branży Maszyny i Urządzenia został przygotowany przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

Działania realizowane w ramach programu mają na celu promocję branży Maszyny i Urządzenia za granicą i obejmują przede wszystkim organizację stoisk informacyjno-promocyjnych na wybranych branżowych targach i konferencjach.  W ramach programu zorganizowane zostaną stoiska w Rosji, Turcji, Wietnamie, Niemczech i we Włoszech. Organizacja stoisk narodowych na jednych z największych międzynarodowych wydarzeń targowych danej branży przyczyni się do zwiększenia rozpoznawalności polskich produktów na świecie. Na stoiskach wydzielona zostanie strefa do organizacji spotkań B2B, która zwiększy możliwość nawiązania nowych kontaktów z potencjalnymi kontrahentami.

Każda firma biorąca udział w programie ma możliwość przekazania organizatorom filmu promocyjnego, który będzie wyświetlany na sprzęcie multimedialnym podczas trwania targów. Przewidziany jest także szereg innych dodatkowych działań kreatywnych promujących polskie firmy podczas wydarzeń. Polscy przedsiębiorcy mogą wziąć udział w wydarzeniach jako wystawcy z własnym stoiskiem lub jako zwiedzający korzystając ze stoiska narodowego.

W trakcie każdego z powyższych wydarzeń planowana jest organizacja misji wyjazdowej.

Program promocji branży Maszyny i Urządzenia  jest realizowany w ramach poddziałania 3.3.2 „Promocja gospodarki w oparciu o polskie marki produktowe – Marka Polskiej Gospodarki – Brand”, PO IR.

W przypadku pytań oraz chęci uczestnictwa w programie zapraszamy do kontaktu z operatorem Programu promocji branży Maszyny i Urządzenia –  M Promotion International Sp. z o.o. KONTAKT

 

Uczestnicy programu

Firmy uczestniczące w programie

Jak wziąć udział w Programie?

Przejdź przez 3 proste kroki, aby wziąć udział w programie!

Adresaci Programu promocji branży
Maszyny i Urządzenia

Program skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność gospodarczą w ramach przynajmniej jednej z wybranych kategorii działalności (PKD 2007). 

Sprawdź pkd:

 • 06.10.Z -Górnictwo ropy naftowej;
 • 06.20.Z -Górnictwo gazu ziemnego;
 • 07.10.Z -Górnictwo rud żelaza;
 • 07.21.Z -Górnictwo rud uranu i toru;
 • ·07.29.Z -Górnictwo pozostałych rud metali nieżelaznych
 • 08.11.Z -Wydobywanie kamieni ozdobnych oraz kamienia dla potrzeb budownictwa, skał wapiennych, gipsu, kredy i łupków;
 • 08.12.Z -Wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu;
 • 08.91.Z -Wydobywanie minerałów dla przemysłu chemicznego oraz do produkcji nawozów;
 • 08.99.Z -Pozostałe górnictwo i wydobywanie, gdzie indziej niesklasyfikowane;
 • 09.10.Z -Działalność usługowa wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej igazu ziemnego;
 • 09.90.Z -Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie;
 • 22.19.Z -Produkcja pozostałych wyrobów z gumy;
 • 25.11.Z -Produkcja konstrukcji metalowych i ich części;
 • 25.62.Z -Obróbka mechaniczna elementów metalowych;
 • 25.73.Z –Produkcja narzędzi;
 • 25.93.Z -Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn;
 • 25.94 Z -Produkcja złączy i śrub;
 • 25.99.Z -Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana;
 • 26.51.Z -Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych;
 • 27.11.Z -Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów;
 • 27.12.Z -Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej;
 • 27.31.Z -Produkcja kabli światłowodowych;
 • 27.32.Z -Produkcja pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów i kabli
 • 27.40.Z -Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego;
 • 27.51.Z -Produkcja elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego;
 • 28.11.Z -Produkcja silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych;
 • 28.12.Z -Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego;
 • 28.13.Z -Produkcja pozostałych pomp i sprężarek;
 • 28.14.Z -Produkcja pozostałych kurków i zaworów;
 • 28.15.Z -Produkcja łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów napędowych;
 • 28.21.Z -Produkcja pieców, palenisk i palników piecowych;
 • 28.22.Z -Produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków;
 • 28.23.Z -Produkcja maszyn i sprzętu biurowego, z wyłączeniem komputerów i urządzeń peryferyjnych;
 • 28.24.Z -Produkcja narzędzi ręcznych mechanicznych;
 • 28.25.Z -Produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych;
 • 28.29.Z -Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana;
 • 28.30.Z -Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa;
 • 28.41.Z -Produkcja maszyn do obróbki metalu;
 • 28.49.Z -Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych;
 • 28.91.Z -Produkcja maszyn dla metalurgii;
 • 28.92.Z -Produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa;
 • 28.93.Z -Produkcja maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu i produkcji napojów;
 • 28.94.Z -Produkcja maszyn dla przemysłu tekstylnego, odzieżowego i skórzanego;
 • 28.95.Z -Produkcja maszyn dla przemysłu papierniczego;
 • 28.96.Z -Produkcja maszyn do obróbki gumy lub tworzyw sztucznych oraz wytwarzania wyrobów z tych materiałów;
 • 28.99.Z -Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana;
 • 32.99.Z -Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana;
 • 33.11.Z -Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych;
 • 33.12.Z -Naprawa i konserwacja maszyn;
 • 33.13.Z -Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych;
 • 33.14.Z -Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych;
 • 33.19.Z -Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia;
 • 33.20.Z-Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia;
 • 43.21.Z -Wykonywanie instalacji elektrycznych;
 • 43.22.Z -Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych;
 • 43.29.Z -Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych;
 • 43.39.Z -Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych;
 • 71.12.Z -Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne.

Nadchodzące wydarzenia

Nadchodzące imprezy

Kalendarz wydarzeń

Termin realizacji programu: 1 stycznia 2020 r. – 31 grudnia 2022 r.

W ramach realizacji programu do 31.12.2022 roku zorganizowane zostaną Narodowe Stoiska Wystawiennicze podczas 6 wydarzeń targowo-konferencyjnych w 5 krajach.

Przedsiębiorstwa zainteresowane udziałem w wyjazdowych misjach gospodarczych połączonych z udziałem w międzynarodowych targach (w roli zwiedzającego lub wystawcy) zapraszamy do zapoznania się z kalendarzem wydarzeń.

Wydarzenie Lokalizacja Data Informacje

2021

Ugol Rossii& Mining, Nowokuźnieck

Rosja

1-4 czerwca 2021

AgroExpo 2021, Izmir

Turcja

23-27 czerwca 2021

EIMA 2021, Bolonia

Włochy

19 – 23 października 2021

2022

Mach, Birmingham

Wielka Brytania

4-8 kwietnia 2022

Mining Vietnam, Hanoi

Wietnam

4-6 października 2022

Bauma, Monachium

Niemcy

24-30 października 2022

EIMA 2022, Bolonia

Włochy

09-13 listopada 2022

Kontakt

Obecnie prowadzony jest nabór na udział przedsiębiorstw w targach oraz towarzyszącym ich gospodarczym misjom wyjazdowym.

Przedsiębiorstwa, które są zainteresowane udziałem w Branżowym programie promocji 2020-2022 zapraszamy do kontaktu z koordynatorem projektu:

Michał Sobański

Program promocji branży
Maszyny i Urządzenia

Napisz do mnie